Fáilte

Whats On: Talk

Description

Gaeltacht na Fuiseoige: a conversation

Time
7PM
Date
Thursday 16 March 2017
Venue
Cultúrlann Uí Chanáin
Price
Saor/Free

Event Description

Gaeltacht na Fuiseoige – comhrá agus ceisteanna

Join us in Cultúrlann Uí Chanáin for an informal, and informative discussion on Gaeltacht na Fuiseoige – the two Irish speaking wings set up in the H-Blocks in the mid to late 1990s.

Seán Ó Damhín and Mártín Ó Maolmhuaidh, two Irish language activists from Strabane, will discuss how the wings came to be set up, the methods they used to bring people to fluency as quickly as possible, and the impact of the Gaeltacht on the wider Irish language community as prisoners were gradually released.

This is an Irish language event, but a simultaneous translation service will be available. Audience participation and questions will be actively encouraged, and it is intended to stream the event on Facebook live.

Gaeltacht na Fuiseoige – comhrá agus ceisteanna

Bígí linn i gCultúrlann Uí Chanáin do plé neamhfhoirmiúil agus faisnéiseach faoi Ghaeltacht na Fuiseoige – dhá sciathán lán Gaeilge a bunaíodh sna Bloic-H sna 1990idí.

Beidh Seán Ó Damhín agus Máirtín Ó Maolmhuaidh, beirt ghníomhaithe Gaeilge ón Srath Bán, ag labhairt faoi bhunú na sciathán, na modhanna ar bhain siad úsáid astu chun líofacht a bhaint amach go gasta, agus tionchar na Gaeltachta ar phobal na Gaeilge i gcoitinne agus príosúnaigh a scaoileadh saor de réir a chéile.

Is imeacht Gaeilge é seo, ach beidh aistriúchán comhuaineach ar fáil. Cuirfear fáilte roimh rannpháirtíocht an lucht féachana agus ceisteanna. Tá sé beartaithe againn an t-imeacht a chur ar fáil tríd ‘Facebook live.’

BLOCKS12

Event Tags

Event Type

Event Genre

similar events: Talk

There are currently no events available.