Fáilte

Whats On: Talk

Description

Plean Teanga Chathair Dhoire

Time
7PM
Date
Thursday 09 March 2017
Venue
Cultúrlann Uí Chanáin
Price
Saor/Free

Event Description

Cuirfear tús, ag an chruinniú poiblí seo, le próiseas Pleanáil Teanga le haghaidh Chathair Dhoire. Beidh plé ann faoin ghníomhaíocht Gaeilge atá á reáchtáil sa chathair faoi láthair, idir gaelscolaíocht, scoileanna Bhéarla ag teagasc na Gaeilge, ranganna do dhaoine fásta, club óige, ollscolaíocht agus imeachtaí pobail agus cad is féidir linn a dhéanamh leis an Ghaeilge a chur chun cinn agus a fhorbairt.

Is deis é seo leis na scairshealbhóirí a tharraingt le chéile agus iad ábalta moltaí a thabhairt, smaointe a phlé agus plean teanga sealadach a aontú.

Reáchtáilfear an cruinniú ar bhonn dátheangach le seans a thabhairt do chách a bhfuil suim acu bheith páirteach ann.

Fáilte roimh chách.

This meeting will mark the start of a process of Language Planning for Derry City. There will be a discussion on the Irish language activity currently taking place in the city, from Irish-medium to English-medium schools that teach Irish, classes for adults, youth club through to the University and community events.

This meeting will be an opportunity to bring together the stakeholders and allow them to give recommendations, discuss ideas and agree on a provisional language plan.

The meeting will be conducted on a bilingual basis to ensure to all interested parties can take part.

All welcome.

Event Tags

Event Type

Event Genre

similar events: Talk

There are currently no events available.