Óige

Club do Ghaeilgeoirí óga amháin is ea Club Óige Setanta

Beidh Club Óige Setanta ag toiseacht ar ais arís ar an Déardaoin 22ú Meán Fómhair in ionad óige Rosemount idir 6-8in(in aice le hionad fóillíochta Brooke Park). Beidh club eile ann oíche dé Máirt i gclub óige Pennyburn 6-8in. Tá an club dírithe ar pháistí idir 6-11 bliain d’aois atá ag freastal ar cheann de na trí Ghaelscoil sa chathair. Chomh maith leis na séisiúin seachtainiúil, tá réimse imeachtaí eagraithe againn don bhliain, dioscóanna agus turais mar shampla. Tá na dataí agus na huaireanta do na himeachtaí seo ar fáil ó Shinéad (sinead@culturlann-doire.ie 028 712 64132) má tá suim ag duine ar bith iad a fháil ag tús na bliaina. Tá súil agam go mbaineann sibh úsáid as an tseirbhís seo atá ar dóigh do na daoine óga chun Gaeilge s’acu a úsáid taobh amuigh d’uaireanta scoile, chomh maith le craic a bheidh acu ag an am céanna. Beidh foirm clárithe le líonú amach ar an chéad oíche. Tá turais eagraithe i mbliana do na déagóirí atá ag freastal ar na meánscoileanna Béarla sa chathair faoi láthair nach bhfaigheann an seans Gaeilge s’acu a úsáid níos mó. Tabharfaidh sé seans dóibh a gcuid Gaeilge a úsáid i suíomh neamhfhoirmiúil, taitneamhach lena gcairde. Is féidir na dátaí a fháil ó Shinéad má tá duine ar bith á iarraidh. Beidh an Club Obair Bhaile ag toiseacht arís ar an Luan 19ú Meán Fómhair I nGaelscoil Éadain Mhóir. Tá fáilte roimh gach páiste a fhreastalaíonn ar na Gaelscoileanna sa chathair. Díríonn an club seo ar pháistí ó Rang 3 go Rang 7. Má tá aon eolais eile de dhíth, gabh I dteagmháil le Sinéad ag (sinead@culturlann-doire.ie nó 02871264132).

Gaeilge sa Phobal 2Aois 6-11Rang 3-7
Meán fomhairDeireadh FomhairSamhainNollaigEanáirFeabhraMárta
Luan
Club Obair Bhaile Gaelscoil Éadain Mhóir 3-4.30in Gach Luan Gach Luan Gach Luan Gach Luan Gach Luan Gach Luan Gach Luan
Máirt
Club Óige Setanta Pennyburn 6-8in 4ú,11ú, 18ú,25ú, 8ú,15ú, 22ú,29ú, 6ú,13ú, 20ú. 10ú,17ú, 24ú,31ú 7ú,21ú, 28 6ú,13ú, 20ú,27ú
Club Obair Bhaile Gaelscoil na Daróige 3-4in Gach MáirtGach MáirtGach MáirtGach MáirtGach MáirtGach MáirtGach Máirt
Céadaoin
Club Obair Bhaile Bunscoil Cholcille 3-4in Gach Céadaoin Gach Céadaoin Gach Céadaoin Gach Céadaoin Gach Céadaoin Gach Céadaoin Gach Céadaoin
Déardaoin
Club Oige Setanta Rosemount 6-8in 22ú, 29ú6ú,13ú 20ú,27ú 3ú,10ú, 17ú,24ú 1ú,8ú,15ú 22ú, 12ú, 19ú,26ú. 2ú,9ú, 16ú, 23ú. 1ú,8ú, 22ú,29ú
Aoine
Dioscó + Céilí 21 6-8in Diosco + Céilí 16ú 6-8in Dioscó + Céilí 10ú 6-8in Dioscó + Céilí 16ú 6-8in
Satharn
Tionscadal Timpeallachta 15ú 2-5in Turas chuig Zú Bhéal Feirste 12ú 12-5in Brunswick Superbowl 21ú 1-4in Ceardlann Ealaíne bainteach le Lá Fheile Pádraig 25ú 1-3in
Déagóirí le chéile 2Iar-dhaltaí na nGaelscoileanna
Satharn
Tionscadal Ealaíne bainteach leis an Timpeallacht 12ú 2-4in Turas chuig Brunswick Superbowl 14ú 2-5in Turas inchónaithe Todds Leap 10ú Thar oíche