An Cló Ceart

Siopa leabhar agus ceirdeanna nua-oscailte don lucht Gaeilge i nDoire

 Is siopa leabhar Gaeilge é An Cló Ceart atá suite I lar na cathrach san ionad nua cultúrtha i nDoire, Cutlúrlann Uí Chanáin. Cuirimid rogha cuimsitheach leabhar ar fail don lucht Gaeilge, don lucht foghlama agus fiú don té a bhfuil suim acu i nGaeilge. Chomh maith leis na leabhair, tá dlúthdhioscaí, t-léinte agus cártaí ar díol againn, tá reimse ceirdeanna lámhdéanta ar fail fosta cosúil le seodra agus obair gloine. Tá muid ag iarraidh áis tábhachtach a chur ar fail don phobal gaelach I nDoire agus sa cheantar. Gnó beag teaghlaigh é An Cló Ceart agus tá sé de rún againn an teanga agus úsáid na teanga a chur chun cinn.

 

Tá a lán táirgí éagsúla ar fáil sa siopa ach is siopa leabhar é An Cló Ceart go príomha agus tá leabhair ar fáil sa siopa idir leabhair do fhoghlaimeoirí, do paistí, do mic léinn agus do Gaeilgeoirí.Déanann An Cló Ceart an-iarracht, ceardaíocht áitiúla a chur ar fáil don phobal, idir seodra gloinne, airgead nó pewter agus obair scláta agus obair péine. tá an ceardaíocht sin uilig lámhdéanta agus dúchas don tuaisceart. Má tá tú ag iarraidh níos mó eolais faoinár dtáirgí cuir ríomhphost chugainn nó déan teagmháil linn.

 

 An Cló Ceart

37 mórshráid shéamais
Doire
bt48 7df

Guthan: 02871 267669
Facs: 02871 267669
Riomhphost: ancloceart@culturlann-doire.ie