Eolas Fúinn

Cultúrlann Uí Chanáin

Is Gael-ionad ealaíon agus cultúir saintógtha é Cultúrlann Uí Chanáin.  Is cuid de chomhlucht An Ghaelárais é agus osclóidh an t-áitreabh úr i Mórshráid Shéamais ar an 4ú Meán Fómhair 2009.  Beidh an foirghneamh ur ina spás do léann, chruthaíocht, ransú agus fhiontar agus beidh sé ina rabhchán do Ghaeilgeoirí ar fud na hÉireann. Feidhmeoidh sé mar cheartlár d’eagrais eagsúla ar fud an iarthuaiscirt.  Beidh na háiseanna seo i gCultúrlann Uí Chanáin:

  • Ionad ealaíon ilfheidhmeach agus amharclann 200 suíocháin
  • Coláiste an Phobail
  • Club Óige
  • Siopa leabhar agus ceirde
  • Caife
  • Aonad goradán gnó
  • Spás oifige.

Fógraíonn an t-áras úr tús le ré úr don Ghaeilge agus don Ghaelachas san Iarthuaisceart, ag feabhsú go mór na háiseanna atá ar fáil agus ag méadú na seirbhísí atá tairgthe.

Folúntais

Oifigeach Margaíochta and Taighde

Cultúrlann Uí Chanáin ag earcú Oifigeach Margaíochta & Taighde

Freagrach don Phríomhfheidhmeannach

Aidhm an phoist: Beidh freagracht fhor-iomlán ag an té a cheaptar Clár Ealaíon Gaeilge Chultúrlann Uí Chanáin a chur chun cinn.

Sonraíocht Duine – Critéir Riachtanacha

-Céim sa Mhargaíocht nó cáilíocht 3ú Leibhéil ábhartha eile & 2 bhliain taithí ábhartha.
-Ardchaighdeán líofachta sa Ghaeilge inmhianaithe.

Tá sé de cheart ag An Ghaeláras cur leis na critéir ar mhaithe le gearrliostáil.

Lánsonraíocht ar fáil ó Chultúrlann Uí Chanáin, 028 7126 4132, donncha@culturlann-doire.ie.

Iarratais scríofa le C.V. chuig:

An Príomhfheidhmeannach, Cultúrlann Uí Chanáin, 37 Mórshráid Shéamais, Doire BT48 7DF

faoi 12 nóin Dé hAoine 7ú Márta 2014.

Tuarastal £22,581 sa bhliain (NJC Scála 6 – Pointe 26)

Maoinithe ag Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann