Eolas Fúinn

Cultúrlann Uí Chanáin

Is Gael-ionad ealaíon agus cultúir saintógtha é Cultúrlann Uí Chanáin.  Is cuid de chomhlucht An Ghaelárais é agus osclóidh an t-áitreabh úr i Mórshráid Shéamais ar an 4ú Meán Fómhair 2009.  Beidh an foirghneamh ur ina spás do léann, chruthaíocht, ransú agus fhiontar agus beidh sé ina rabhchán do Ghaeilgeoirí ar fud na hÉireann. Feidhmeoidh sé mar cheartlár d’eagrais eagsúla ar fud an iarthuaiscirt.  Beidh na háiseanna seo i gCultúrlann Uí Chanáin:

  • Ionad ealaíon ilfheidhmeach agus amharclann 200 suíocháin
  • Coláiste an Phobail
  • Club Óige
  • Siopa leabhar agus ceirde
  • Caife
  • Aonad goradán gnó
  • Spás oifige.

Fógraíonn an t-áras úr tús le ré úr don Ghaeilge agus don Ghaelachas san Iarthuaisceart, ag feabhsú go mór na háiseanna atá ar fáil agus ag méadú na seirbhísí atá tairgthe.