Imeachtaí

Cad é ata ar siúl?

Seisiún: Ríoghnach Connolly, Ellis Davies & Katríona Meehan

05/02/2015 - 12:30
Seisiún: Ríoghnach Connolly, Ellis Davies & Katríona Meehan
Saor in Aisce (free)

An Malartú Amhráin

05/02/2015 - 19:30
An Malartú Amhráin
£8

Cuirfidh amhránaithe iomráiteacha ó Éirinn agus ó Albain réimse amhráin ab ansa leo i láthair do lucht féachana beag. Glacfaidh amhránaithe agus an lucht féachana páirt i malartú amhrán i mBéarla, Gaeilge agus Gàidhlig na hAlban, le léirsithe tionlactha agus a cappella. 

 

Ríoghnach Connolly

Plé: 'Dàimh is Dúiche'

06/02/2015 - 12:30
Plé: 'Dàimh is Dúiche'
Saor in Aisce (free)

I gcomhpháirt le Colmcille

Le tacaíocht fhlaithiúil ó chiste Colmcille, tá lúcháir orainn roinnt imeachtaí Gàidhlig na hAlban a chur san áireamh i bhféile na bliana seo, lena n-áirítear an Malartú Amhrán, Blaschúrsa Gàidhlig na hAlban agus an plé painéil lóin. Tabharfaidh ‘Dàimh is Dúiche’ léargas ar na naisc láidre chultúrtha agus theangeolaíocha idir an dá oileán. 

Seisiún: Ulster University Magee Trad Society

06/02/2015 - 13:30
Seisiún: Ulster University Magee Trad Society
Saor in Aisce (free)

Cairde Chaoimhín

06/02/2015 - 20:00
Cairde Chaoimhín
£8

Gach bliain le linn na féile, glacaimid an deis machnamh a dhéanamh ar shaol Chaoimhín Uí Dhochartaigh nach maireann, duine de na ceoltóirí is iomráití i nDoire, as a tháinig ainm na féile.

Blaschúrsa Gàidhlig na hAlban

07/02/2015 - 10:00
Blaschúrsa Gàidhlig na hAlban
£10

Tar éis réamhranganna rathúla Gàidhlig na hAlban agus teangacha Ceilteacha eile ag an Fhéile PhanCheilteach i 2014, tá lúcháir orainn clár trí chuid a thairiscint dóibh siúd atá ag iarraidh buneolas na teanga seo a fhoghlaim.

Tugann an clár seo deis uathúil do rannpháirtithe Gàidhlig a fhoghlaim ó chainteoir dúchais na teanga agus beidh suim ar leith ag cainteoirí Gaeilge Uladh lena bhfuil roinnt cosúlachtaí aici.Beidh an chéad rang sa tsraith seo ar siúl le linn Fhéile Chaoimhín Uí Dhochartaigh, agus tá sé oscailte do ghlanfhoghlaimeoirí.  

Dianchúrsaí Ghaeilge

07/02/2015 - 10:00
Dianchúrsaí Ghaeilge
£25

Gach bliain, bíonn dianchúrsaí Gaeilge againn mar chuid d’Fhéile Chaoimhín Uí Dhochartaigh chun cuidiú a thabhairt d’fhoghlaimeoirí feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge. Tá fáilte roimh fhoghlaimeoirí ar an bhunleibhéal, ar an mheánleibhéal, agus ar an ardleibhéal clárú don cheardlann 2 lá seo faoi stiúir mhúinteoirí den chéad scoth. Feargal Mag Uiginn (bunrang), Niall Comer (meánrang), agus Malachy O’Neill (Ardrang). 

Ceardlanna Ceoil

07/02/2015 - 10:30
Ceardlanna Ceoil
£7

Feadóg & Feadóg Mhór / Whistle & Flute: Brendan Mulholland

Tá Brendan Mulholland ar dhuine de na fliúiteadóirí is mó cáile in Éirinn. Eisíodh a chéad albam aonair ‘Jean’s Hill’ agus ardmholadh faighte aige ó na criticeoirí. Bíonn sé ag seinm go rialta fosta ar chiorcad ceol tíre na hÉireann agus na hEorpa. 

 

Fidil/Fiddle: Bríd Harper & Maeve Connolly

Harp & Singing Workshop

07/02/2015 - 11:00
Cláirseach & Amhránaíocht
Saor in Aisce (free)

I gcomhpháirt le Glór Dhún Geimhin

Buaiteoir ghradam ceoil tíre na n-óg de chuid BBC Radio 2, beidh Mischa Macpherson ag tabhairt ceardlann do chláirseoirí agus cheoltóirí óga i nGaelscoil Neachtain, Dún Geimhin. Beidh an cheardlann seo dírithe ar thosaitheoirí ar mian leo amhránaíocht le tionlacan cláirsí a fhoghlaim sa sean-thraidisiún Ceilteach.

Beidh James Mackenzie ó Bhreabach ar an phíob agus na feadóga, agus Innes White ar an ghiotár in éineacht le Mischa. 

Meet the Musician: Arty McGlynn & Nollaig Casey

07/02/2015 - 12:00
Meet the Musician: Arty McGlynn & Nollaig Casey
Saor in Aisce (free)

Gach bliain tugaimid deis uathúil do cheoltóirí agus andúiligh ceoil traidisiúnta freastal ar máistir-rang speisialta le laochra ceoil traidisiúnta na hÉireann.

I mbliana ba mhór againn tú a bheith i láthair Arty McGlynn agus Nollaig Casey do mháistir-rang lóin ina labhróidh siad ar a saothair cheoil, glacfaidh siad ceisteanna ón lucht féachana, agus fiú ceacht beag ceoil a thabhairt.

Beidh Lynette Fay ó BBC Raidió Uladh mar bhean an tí don imeacht agus cuirfear sólaistí ar fáil.