Frequently Asked Questions

Tá an Chultúrlann ainmnithe in ómós do Sheán Ó Chanain a bhí ina ghníomhaire Gaeilge ar fud a shaoil agus a chaith tréimhse mar chathaoirleach ar bhord stiúrthóirí an Ghaelárais.

Cultúrlann Uí Chanáin is the Irish Language, Arts and Cultural Centre named after Seán Ó Canáin, a lifelong Irish language activist and former chairperson of An Gaeláras.

 

Cliceáil anseo nó cuir scairt ar 02871264132

Click here or call 02871264132
 

Níl.  Is ionad Gaeilge é an Chultúrlann, ach spreagtar daoine le húsáid a bhaint as cibé Gaeilge atá acu cheana agus beidh tú in ann Gaeilge a chloisteáil i rith do chuairte.

No. We are an Irish language centre though so we encourage people to use whatever Irish they have and you will be able to hear some Irish during your visit.