Fáilte

Plean Teanga Chathair Dhoire

Cuirfear tús, ag an chruinniú poiblí seo, le próiseas Pleanáil Teanga le haghaidh Chathair Dhoire. Beidh plé ann faoin ghníomhaíocht Gaeilge atá á reáchtáil sa chathair faoi láthair, idir gaelscolaíocht, scoileanna Bhéarla ag teagasc na Gaeilge, ranganna do dhaoine fásta,...

Maidin Chaife Macmillan / Macmillan Coffee Morning

Maidin Chaife Macmillan / Macmillan Coffee Morning Caint, ceol agus cístí - Fáilte roimh chách Music, conversation and cakes - all welcome Dé hAoine 3 Márta/ Friday 3 March 11:00 – 13:00 Cultúrlann Uí Chanáin, An Croí

Ancient DNA and Irish Genetic Heritage

Professor Daniel Bradley, Trinity College Dublin, tells us that instead of explaining the past using modern genetics, it is now possible to directly examine whole genomes using ancient DNA extracted from archaeological bones. Work on these ancient Irish genomes in...