Torthaí Chomórtais Náisiúnta Ghlór na nGael 2015 Fógartha

Tá Cultúrlann Uí Chanáin tar éis a bheith ainmhithe ar an ghearrliosta do phríomhdhuais Comórtas Náisiúnta Ghlór na nGael 2015 agus ar a bharr sin tá an 1ú duais le haghaidh ‘Coistí le daonra os coinn 10,000’ bainte acu fosta!

San iomaíocht don Phríomhdhuais €20,000 & Trófaí Ghlór na nGael tá:
Cultúrlann Uí Chanáin, Doire
Glór Charn Tóchair, Co Dhoire
Comhlacht Forbartha na nDéise, Co Phort Láirge
Fógríodh torthaí Chomórtas Náisiúnta Ghlór na nGael 2015 Dé hAoine 5ú Feabhra, mar chuid d’eagrán speisialta den chlár Iris Iniar ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.
Fógrófar buaiteoirí an phríomhchomórtais ag ócáid bhronnta i gCaisleán Dhún Búinne, Co. na Mí, ar an 9ú Aibreán.
Tá foireann na Cultúrlainne uilig ar bís anois fán phríomhdhuais agus cuirfidh sé go mór le hatmaisféar na Cultúrlainne agus iad ag ullmhú le haghaidh Seachtain na Gaeilge 2016 ina mbeidh clár bríomhar imeachtaí ar fáil don phobail.
Tuilleadh eolais ar an ócáid & ar an chomórtas ar fáil ó Nóra Welby nora@glornangael.ie
Tuilleadh eolais ar Chultúrlann Uí Chanáin ar fail ó: Carol Nic Conmara carolmc@culturlann-doire.ie