Fáilte
Coláiste an Phobáil

Úsáid Gaeilge Linn – Clárú / Registraion

Is é atá in Úsáid Gaeilge Linn ná tionscadal atá maoinithe ag Iontaobhas Ultach i gcomhair le Cultúrlann Uí Chanáin chun sraith áiseanna d’ardchaighdeán a chur ar fáil chun deiseanna úsáide na Gaeilge a éascú. Beidh seo ina chuidiú do dhaoine aonaracha, do ghrúpaí Gaeilge agus eile atá ag eagrú imeachtaí d’fhoghlaimeoirí agus do chainteoirí Gaeilge. Beidh 3 phacáiste éagsúil ar fáil a chuideofar le deiseanna labhartha a chur ar fáil d’fhoghlaimeoirí ar gach leibhéal.

 

Úsáid Gaeilge Linn is a project funded by the Ultach Trust in cooperation with Cultúrlann Uí Chanáin to produce a range of quality resources to facilitate opportunities to use Irish. This will be a great help to individuals, Irish language groups and others who are organising social events for Irish learners and speakers. There will be 3 different resource packages which will help facilitate speaking opportunities for learners at all levels.

Clárú chun teacht ar na háiseanna

Register to access resources

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Chun teacht ar na háiseanna Úsáid Gaeilge Linn, caithfidh tú clárú fá choinne cúntas.

Nuair atá tú cláraithe, iarrfar ort logáil isteach agus ansin is féidir na háiseanna a íoslódáil.

In order to access the Úsáid Gaeilge Linn resources we require you to register an account.

Once you have registered you will be asked to log in to access our resources.


Cláraithe cheana féin? cliceáil ar an nasc thíos chun logáil isteach agus na háiseanna a úsáid.

Already registered? Click the link below to login and access the resources.

Logáil isteach / Login